PROMO 5 + 1: CUMPĂRAȚI 5 OCHELI DIN ACEEAȘI MODEL, VĂ INSERIM AL 6-LEA GRATUIT! CONTACTAȚI-NE PENTRU A AFLA MAI MULTE

Politica de Confidențialitate

Tratarea datelor cu caracter personal

Logotec Srl, cu sediul în Piacenza, Via Jacopino Reggi 1/3 (denumită în continuare „Logotec“ sau „Compania“) , operator de date (denumit în continuare „proprietar“), dorește să vă informeze că, în punerea în aplicare a obligațiilor care decurg din Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și libera circulație a acestor date și care abrogă Directiva 95/46 / CE („GDPR”), este obligat să vă furnizeze unele informații cu privire la metodele și scopul prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la voi, din care operatorul de date poate intra în posesia.

Aceste informații sunt furnizate numai pentru site www.logotec.it și nu pentru alte site-uri web care pot fi consultate sau consultate de utilizator prin link-uri de pe site. Informațiile sunt destinate tuturor celor care interacționează cu paginile web ale site-ului, care accesează anumite secțiuni ale site-ului și care trimit orice solicitări de informații sau servicii (în continuare „Interesat”).

Sursa datelor cu caracter personal și baza legală a prelucrării

Datele personale deținute de Companie sunt colectate direct de la părțile interesate care accesează site-ul sau care intenționează să se înregistreze pe acesta. În orice caz, toate datele achiziționate vor fi prelucrate în conformitate cu GDPR, precum și conform regulilor de confidențialitate, inerente desfășurării activității, la care Compania a fost întotdeauna inspirată. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul părții interesate pentru prelucrarea datelor lor în scopurile stabilite mai jos.

Scopul prelucrării

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt următoarele:

a) permite înregistrarea pe site, atunci când este necesar să accesați anumite secțiuni ale site-ului și să furnizați și să gestionați diferitele servicii oferite;

b) sub rezerva consimțământul utilizatorului și până la revocarea acesteia, să desfășoare activități (cum ar fi marketing, cu titlu de exemplu numai, trimiterea de comunicări instituționale, promoționale și publicitare, analiza datelor furnizate de către utilizatori înregistrați, în scopul de a îmbunătăți serviciile și produsele oferite de Logotec), de asemenea, prin e-mail, fax, SMS și SMS, sub rezerva unui consimțământ specific și până la revocarea aceluiași

c) trimite buletine informative pentru a primi actualizări cu privire la toate noutățile de pe site; 

d) răspunde solicitărilor utilizatorilor în legătură cu produsele Logotec.

Pentru unele servicii, precum cele menționate la literele c) și d), utilizatorii nu sunt obligați să se înregistreze pe site. Cu toate acestea, pentru a procesa orice solicitări din partea utilizatorilor cu privire la aceste servicii, aceștia vor fi invitați să furnizeze date cu caracter personal, care vor fi prelucrate numai în scopurile relative și pentru timpul strict necesar.

Furnizarea de date în scopurile menționate la punctul a), deși nu este obligatorie, este necesară și indispensabilă pentru desfășurarea activității raportate. Orice refuz de a face acest lucru ar împiedica în mod eficient Compania să vă înregistreze pe site și să ofere serviciile solicitate. Furnizarea de date în scopurile menționate la literele b), c) și d) de mai sus, este opțională și necesită consimțământul prealabil, cu toate acestea orice refuz al acestei dispoziții ar împiedica societatea să își desfășoare în scopurile indicate, în timp ce aceasta nu ar fi nici consecințe în ceea ce privește relațiile precontractuale și contractuale.

Metode de prelucrare a datelor

În raport cu scopurile menționate mai sus, prelucrarea datelor cu caracter personal are loc utilizând instrumente manuale, informatice și telematice concepute pentru stocarea, gestionarea și transmiterea datelor, numai în scopul urmăririi scopurilor pentru care au fost colectate și, în orice caz, în așa fel încât să îi garanteze securitatea și confidențialitatea. În desfășurarea activităților de prelucrare, Compania se angajează să:

a) asigură acuratețea și actualizarea datelor prelucrate și recunoaște cu promptitudine orice corecții și / sau completări solicitate de partea interesată;

b) notifică părții interesate, în termenele și în cazurile prevăzute de legislația obligatorie, despre orice încălcare a datelor cu caracter personal;

c) asigură conformitatea operațiunilor de prelucrare cu prevederile legale aplicabile.

În plus, Compania prelucrează datele personale dobândite în deplină conformitate cu principiile corectitudinii, legalității și transparenței. În conformitate cu confidențialitate lege, configureaza Company sau, în orice caz, se angajează să configureze sistemele informatice și a programelor de calculator prin minimizarea utilizării datelor cu caracter personal, astfel încât să se excludă prelucrarea acestora în cazul în care scopurile urmărite pot fi realizate prin intermediul, respectiv, date anonime sau metode adecvate care permit identificarea persoanei vizate numai în caz de nevoie.

Exclusiv în scopul de a facilita navigarea în cadrul site - ului și utilizarea serviciului și pentru a evita ca utilizatorul să introduceți datele de autentificare (nume de utilizator și parolă) la fiecare acces la site, sunt utilizate metode de colectare și stocare automată. Date. Prin urmare, pentru a utiliza serviciul, trebuie să activați funcția care permite trimiterea și utilizarea așa-numitelor „Cookie-uri”. Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți politica specifică privind cookie-urile de pe acest site.  

Natura furnizării datelor personale ale utilizatorilor

Categorii de subiecți care pot deveni conștienți de datele personale ale utilizatorilor

Datele cu caracter personal nu vor fi diseminate, adică nu vor fi divulgate subiecților nedeterminati, sub nicio formă posibilă, inclusiv în ceea ce privește punerea la dispoziție sau simpla consultare. Fără a aduce atingere comunicărilor făcute în conformitate cu obligațiile legale, datele personale ale părții interesate pot fi cunoscute, exclusiv în scopurile enumerate mai sus, precum și de către operatorul de date, de către:

a) angajații și colaboratorii controlorului de date ca personal autorizat pentru prelucrarea datelor;

b) categorii de subiecți care gestionează și / sau administrează site-ul. Subiecții aparținând acestor categorii îndeplinesc funcția de manager de prelucrare a datelor sau operează în totală autonomie ca operator de date separate, după caz.

Politica de păstrare a datelor cu caracter personal

Compania reține în sistemele sale datele personale achiziționate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă de timp care nu depășește realizarea scopurilor pentru care sunt prelucrate sau pentru a respecta obligațiile de reglementare sau contractuale specifice.  

Drepturile părții interesate

Partea interesată își poate revendica drepturile, recunoscute de legislația obligatorie și în special de articole de la 15 la 22 din GDPR, cum ar fi: 

1) Dreptul de acces: dreptul de a obține de la operatorul de date confirmarea dacă datele cu caracter personal sunt sau nu procesate și, în acest caz, de a obține acces la datele cu caracter personal și informații suplimentare cu privire la originea, scopul, categoriile de date prelucrate , destinatarii comunicării și / sau transferului de date etc.

2) Dreptul de rectificare: dreptul de a obține de la operatorul de date rectificarea datelor cu caracter personal inexacte fără întârzieri nejustificate, precum și integrarea datelor cu caracter personal incomplete, de asemenea, prin furnizarea unei declarații suplimentare.

3) Dreptul la anulare: dreptul de a obține de la operatorul de date anularea datelor cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care: 

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în ceea ce privește scopurile prelucrării;

b) consimțământul pe care se bazează prelucrarea a fost revocat și nu există un alt temei legal pentru prelucrare;

c) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

d) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a îndeplini o obligație legală.

e) Dreptul de a obiecta la prelucrare: dreptul de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal care au ca interes legal un interes legitim al Operatorului de date.

f) Dreptul la limitarea prelucrării: dreptul de a obține de la operatorul de date limitarea prelucrării, în cazurile în care este contestată exactitatea datelor cu caracter personal (pentru perioada necesară pentru ca operatorul de date să verifice exactitatea acestor date cu caracter personal) , în cazul în care prelucrarea este ilegală și partea interesată sa opus prelucrării, în cazul în care sunt necesare datele personale pentru partea interesată , pentru a stabili, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, în cazul în care în urma opoziției la prelucrarea Partea interesată așteaptă confirmarea a prevalenței sau în alt mod a interesului legitim al operatorului de date. 

4) Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi date cu caracter personal într - un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de către un dispozitiv automat și de a transmite aceste date către alt operator de date, numai pentru cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul sau pe un contract de și numai pentru datele prelucrate prin mijloace electronice.

5) Dreptul de a nu fi supus deciziilor automatizate: dreptul de a obține de la operatorul de date să nu fie supus deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produc efecte juridice cu privire la partea interesată sau care îi afectează în mod semnificativ persoana, că astfel de decizii sunt necesare pentru încheierea sau executarea unui contract sau se bazează pe consimțământul dat de partea interesată. 

6) Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, partea interesată care consideră că prelucrarea care îl privește încalcă GDPR are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

Cum să vă exercitați drepturile

Utilizatorul poate, în orice moment, să-și exercite drepturile prin trimiterea unui mesaj de e-mail la: marketing@logotec.it sau printr-o scrisoare care urmează să fie trimisă prin poștă obișnuită la sediul Logotec S.r.l., prin Jacopino Reggi 1/3, 29020 Piacenza (PC) pentru atenția șefului marketing sau resurse umane.

Cum se modifică „profilul” utilizatorului

Utilizatorul poate, în orice moment, să modifice datele furnizate sau să-și șteargă profilul, utilizând funcția specifică „schimbare date” de pe site sau scriind un e-mail la marketing@logotec.it sau printr-o scrisoare care urmează să fie trimisă prin poștă obișnuită la sediul Logotec S.r.l., prin Jacopino Reggi 1/3, 29020 Piacenza (PC) pentru atenția șefului marketing sau resurse umane.

Extinderea informațiilor privind protecția datelor pentru Google Analytics

Acest site web folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google Analytics folosește „cookie-uri”, adică fișiere text care sunt stocate pe computerele utilizatorilor pentru a permite analiza utilizării site-ului. Informațiile generate de cookie-uri cu privire la utilizarea acestui site de către utilizator sunt, în general, transmise către Google și stocate pe un server din Statele Unite. Dacă anonimizarea IP este activată pe acest site web, adresa IP a utilizatorului va fi scurtată în prealabil de către Google într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau într-unul dintre statele care aderă la Tratatul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă către un server Google din Statele Unite, unde va fi abreviată. Google va utiliza aceste informații în numele operatorului acestui site web pentru a analiza utilizarea site-ului de către utilizator pentru a întocmi rapoarte privind activitățile site-ului web destinate operatorului și pentru a-i furniza servicii suplimentare legate de activitatea site-ului web. și la utilizarea internetului. Google nu va asocia adresa IP transmisă de browserul utilizatorului prin Google Analytics cu alte date deținute de Google. Utilizatorul poate preveni stocarea cookie-urilor prin activarea setărilor corespunzătoare în browserul său; în acest caz, cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că pot exista limitări ale funcționalității oferite pe acest site web. De asemenea, este posibil să blocați colectarea de către Google a datelor (inclusiv adresa IP a utilizatorului) generate de cookie-uri cu privire la utilizarea site-ului web, precum și prelucrarea acestora prin descărcarea și instalarea pluginului disponibil la următorul link : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dând clic pe următorul link, este posibil să dezactivați colectarea și salvarea datelor de către Google Analytics. În acest caz, un cookie special de „renunțare” va fi depus pe computerul utilizatorului, care va dezactiva colectarea de date viitoare atunci când utilizatorul vizitează acest site: Dezactivați Google Analytics.

Informații suplimentare despre condițiile de utilizare și protecția datelor pot fi găsite la următoarea adresă: https://www.google.com/analytics/terms. Vă rugăm să rețineți că pe acest site serviciul Google Analytics a fost extins pentru a include codul „anonymizelp” pentru a asigura colectarea anonimizată a adreselor IP (mascare IP).

De asemenea, folosim Google Analytics pentru a analiza datele din AdWords și cookie-ul DoubleClick în scopuri statistice. Dacă utilizatorul este împotrivă, poate dezactiva acest serviciu în gestionarea preferințelor privind reclamele.

Închide

OFERTA 5 + 1

CUMPĂRAȚI 5 OCHELI DIN ACEEAȘI MODEL, VOM INSERA AL 6-LEA GRATUIT! OFERTA CUMULATIVĂ

Contactați-ne pentru a afla mai multe


Caută